Ako se počita plocha lešenia

Ďalšia zásadná vec, ktorú je treba si pred nákupom akéhokoľvek typu a značky lešenia uvedomiť sú dva dôležité rozdiely v pojmoch plochy lešenia. Veľmi často sa stretávame so skutočnosťou, že konkurenčný predajcovia lešenia majú podozrivo nízku cenu lešenia za m2. Ich trik pozostáva v tom, že ponúkajú cenu m2 za pracovnú plochu a nie za plochu zakrytú a tým, Vás pripravujú o Vaše peniaze.

Čo je to pracovná plocha a čo plocha zakrytá?

Pracovná plocha lešenia je taká plocha, ktorú pracovník stojací na poslednom poschodí lešenia môže obslúžiť -môže na nej pracovať. Prakticky to znamená plochu lešenia 1m nad úroveň posledného zábradlia.

Zakrytá plocha lešenia je skutočná plocha lešenia, (taká, ktorú fyzicky vlastnite), tzn. Od  úrovne terénu až po horný okraj posledného zábradlia.

Zakrytá plocha lešenia je vždy menšia ako pracovná plocha. Pozrime sa pre znázornenie aký je rozdiel obidvoch plôch môžu byť na príklade najpredávanejšej zostavy.

Príklad zostavy č.1
Zakrytá plocha lešenia: 21,49 m x 5,50 m = 118,20 m2
Pracovná plocha lešenia: 21,49 m x 6,50 m = 139,69 m2
ROZDIEL PLÔCH: 23,63 m2, čo je 15 %

 

Príklad zostavy č.2
Zakrytá plocha lešenia: 27,63 m x 5,50 m = 151,97 m2
Pracovná plocha lešenia: 27,63 m x 6,50 m = 179,60 m2
ROZDIEL PLÔCH: 27,63 m2, čo je 15 %

 

Príklad zostavy č.3
Zakrytá plocha lešenia: 46,05 m x 7,50 m = 345,38 m2
Pracovná plocha lešenia: 46,05 m x 8,50 m = 391,43 m2
ROZDIEL PLÔCH: 46,05 m2, čo je 13 %

 

Príklad zostavy č.4
Zakrytá plocha lešenie: 61,40 m x 7,50 m = 460,50 m2
Pracovná plocha lešenie: 61,40 m x 8,50 m = 521,90 m2
ROZDIEL PLÔCH: 61,4 m2, čo je 13 %

 

Príklad zostavy č.5
Zakrytá plocha lešenie: 89,03 m x 11,50 m = 1023,85 m2
Pracovná plocha lešenie: 89,03 m x 12,50 m = 1112,88 m2
ROZDIEL PLÔCH: 89,30 m2, čo je 8 %

 

My Vám ponúkame vždy zakrytú plochu - predávame lešenie, nie vzduch!

Pro konkrétnu ponuku volajte  777 626 090